Употреба за култури

ЦАРЕВИЦА

Царевицата реагира изключително добре на листното торене през различните фази на своето развитие:

Ние ви предлагаме подхранване с: NUTRILEAF MAX – NS-MG-P+микро елементи в доза 300-400 ml/da + NUTRILEAF MAX ZN съдържа 30% цинк – в доза 100 – 150 ml/da. 

Азот – незаменим за растежа на листата и развитието на царевицата от цъфтежа до пълното узряване, повишава качеството на зърното, съдържанието на протеини, и добива. Предозирането с азот може да доведе до полягане. При недостиг на азот растенията избледняват, с тънки стъбла, влошава се качеството на зърното, понижава се добива.

Сяра – стимулира растежа, нормалното функциониране на листата, синтеза на различни вещества, улеснява усвояването на азота. При дефицит на сяра растенията са дребни, с изпънати бледозелени и жълти листа. Появява се междужилкова хлороза, узряването на растенията се забавя.

Магнезий – важен за ранното развитие на царевицата, стимулира узряването, увеличава добива. При дефицит на този елемент се появяват червени петна, развива се ивичеста хлороза.

Фосфор – нуждата от фосфор е по-голяма в началото на развитието и при цъфтежа. Фосфорът усилва растежа на корените, ускорява общото развитие и стимулира зърнообразуването. Необходим е за усвояването на азота. При подходящо торене добивът може да се увеличи с 30-40%. При недостиг се забавя развитието. Растенията остават дребни, кочаните се деформират, по-бавно се освобождава влагата в зърната. При голям излишък блокира цинка в почвата. 

Цинк – е съставна част на ферментите. Важен е за синтеза на белтъчини и въглехидрати, за ранното развитие на растенията, както и за узряването. Увеличава добива. При недостиг се развива цинкова хлороза. Затруднява се растежа на междувъзлията, намалява съдържанието на скорбяла. Царевицата е най-добрият индикатор за недостиг на цинк, особено при карбонатни почви.