Гранулирани торове

  Гранулирани торове

Тор                              количество                       цена с ддс и включен транспорт 

Уреа                          тон                                       840 лв с  ДДС   

Уан                            тон                                       640лв  с  ДДС

Амониев Нитрат            тон                                      660лв  с  ДДС

N.P.K+C                     тон                                      660лв  с  ДДС

Т.S.P                          тон                                     820лв  с  ДДС

N.P- течен               тон                                    866лв  с  ДДС