Ценови лист на листни торове NUTRILEAF MAX

NUTRILEAF MAX ЦЕНИза 1л. без ДДСза 1л. с ДДСза 10л. без ДДСза 10л. с ДДСза 20л. без ДДСза 20л. с ДДСза 500л. без ДДСза 500л. с ДДС
1. NUTRILEAF MAX NS-Mg-Mn+ME10,512,610012019022845605,472
2. NUTRILEAF MAX NPK 10/10/10+ME 9,20

11.049010817521043205184
3. NUTRILEAF MAX PK+ME 9,20

11,04

9010817521043205184
4. NUTRILEAF MAX Zn 9,20

11,0490108175210 4320 5184
5. NUTRILEAF MAX NS-Mg + ME9,211,0490108175210 4320 5184
6. NUTRILEAF MAX 5-20-25 +ME9,611,5292110,418021643755250
7. NUTRILEAF MAX NS-Mg-P+ME9,611,5292110,418021643755250
8. NUTRILEAF MAX BMo14,617,5214016826531863607632