Култиватор за царевица

Употреба

-механична борба с плевелите

-междуредовия разстояние 70-75см

-разрушава почвената кора и осигурява оптимален растеж на културата

-благоприятства за затопляне на почвата и стимулира корена на културата

описание

– 4 или 16 редови

-хидравлично сгъване

-регулиране на работните органи по широчина и дълбочина

-лопатки с широчина 150мм,полулопатки 85мм

-възможност за оборудване с пневматичен разпръскваш за тор

-камера за управление

-диск или лист за защита на растенията

Култиватор за царевица и слънчоглед