Сеялка HORNET SERIES

Употреба

-за сейтба на зърнено -житни,рапица,соя и др.

описание

-работна ширина 3-12 метра

-междуредовия разстояние 12.5-15 см

-вместимост резервоар 3000 литра

-компенсация на хидравличното ниво което води до оптимална адаптация към земята

-подходящ за директна сеитба

-регулиране в дълбочина