bg-BG
Изберете разфасовка!

Иновативен, органичен, системен продукт.

Екстракт от пиретрум-0,3%

Екстракт от айлантус-0,3%

Аминокиселини -10%

Пиретрум

Помага на растенията да преодолеят стреса от вредители. Безопасен е за хората, млекопитаещи и птици.

Може да се използва при всички видове култури. За изчистване на складови помещения. Бързо се разгражда, подходящ за органично и интегрирано земеделие.

Изключително бърз ефект.

Айлантус

Помага на растението да отблъсне вредителите и да преодолее стреса от тях. Това става благодарение на веществата които се съдържат в кората, листата и корена на растението.

Тези вещества са, алелопатични вещества, горчиви вещества( амаролид, айлатин), дъбилни вещества, танини, сапонини,флуоресциращ глюкозид, етерични масла, кверцетин, както и олеинова и линолова киселина.

Аминокиселини

Органични съединения, съдържат C, N, O2, H и др.

Осигуряват хранителни вещества, увеличават устойчивоста от температурен стрес, засушавания, болести и вредители.

Значително увеличават хлорофила и фотосинтезата. Растенията са с по добре развити надземни и подземни части.

Опрашването е по добро, както и натрупването на захари в плодовете.

По висок добив и качествена продукция.