Листни торове NUTRILEAF MAX

УСПЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕЧНИ ТОРОВЕ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Серията течни торове NUTRILEAF MAX се произвеждат в България. Представлява пълна гама, подходящи за всички видове култури: Зърнени, маслодайни, трайни насаждения, зеленчукови култури и др.

Торовете NUTRILEAF MAX са перфектно балансирани. Те са съобразени с нуждите на различните култури във всеки един момент от вегетацията. Освен това са създадени в лесно усвоима форма и се поглъщат от растенията изцяло. Използвайки серията NUTRILEAF MAX, вие ще получите качествени и добре балансирани листни торове, които се поемат изцяло от растенията, здрави растения, високи добиви и ниски цени.

Елементите в торовете NUTRILEAF MAX са водоразтворими и стабилни. Те могат да се използват чрез фертигация, и да се прилагат чрез листно торене.

За нас е важно клиентите ни да са напълно удовлетворени и да получават продуктите, които желаят според индивидуалните нужди. За вас ние можем да изработим всякакъв течен тор според вашите изисквания и по ваше желание. При това на страхотна цена! Възползвайте се!

Листните торове от серията NUTRILEAF MAX са перфектно балансирани. Те са съобразени с нуждите на различните култури във всеки един момент от вегетацията. Освен това са създадени в лесно усвоима форма и се поглъщат от растенията изцяло. Използвайки серията NUTRILEAF MAX, вие ще получите качествени и добре балансирани листни торове, които се поемат изцяло от растенията, здрави растения, високи добиви и ниски цени.

Елементите в торовете NUTRILEAF MAX са водоразтворими и стабилни. Те могат да се използват чрез фертигация, и да се прилагат чрез листно торене.

За нас е важно клиентите ни да са напълно удовлетворени и да получават продуктите, които желаят според индивидуалните нужди. За вас ние можем да изработим всякакъв течен тор според вашите изисквания и по ваше желание. При това на страхотна цена! Възползвайте се!

1.NUTRILEAF MAX NS-Mg-Mn+ME

Състав: общ азот (N) 20 %, сяра (S) 6 %, магнезиев оксид (MgO) 14 %, манган (Mn) 1%.

Микроелементи; желязо (Fe) 0.05 %, мед (Cu) 0.01 %, цинк (Zn) 0.01 %, бор (B) 0.025 % и молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма. Плътност: 1.3 kg/l. pH 7.0 ± 0.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КУЛТУРАФАЗАРАЗХОДНА НОРМАна декар
Зърнено-житни (пшеница, ечемик, овес, ръж)Братене – изкласяване400 – 500 ml/dka
Царевица5 – 6 лист400 – 500 ml/dka
Слънчоглед5 – 8 лист400 – 500 ml/dka
РапицаУдължаване на стеблото400 – 500 ml/dka
Овощни Напъпване – видим цъфтеж400 – 500 ml/dka
Лозя От 10 – 15 cm летораст – преди цъфтеж300 – 400 ml/dka
ЗеленчуциДвукратно през 15 – 20 дни200 – 300 ml/dka
РазсадПърви същински лист – преди пикиране200 – 300 ml/dka

2.NUTRILEAF MAX NPK 10/10/10+ME

Състав: oбщ aзот (N) 10 %, фосфор (P) 10 %, калий (K2O) 10 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05 %, манган (Mn) 0.025 %, мед (Cu) 0.01 %, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025 % , молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма. Плътност: 1.26 kg/l. pH 7.4 ± 0.5

ПРИЛОЖЕНИЕ
КУЛТУРАФАЗАРАЗХОДНА НОРМАна декар
Зърнено-житни (пшеница, ечемик, овес, ръж)Братене – изкласяване400 – 500 ml/dka
Царевица5 – 6 лист400 – 500 ml/dka
Слънчоглед5 – 8 лист400 – 500 ml/dka
РапицаУдължаване на стеблото400 – 500 ml/dka
Овощни Напъпване – видим цъфтеж400 – 500 ml/dka
Лозя От 10 – 15 cm летораст – преди цъфтеж400 – 500 ml/dka
ЗеленчуциПрез 10 -15 дни400 – 500 ml/dka
РазсадПърви същински лист – преди пикиране200 – 300 ml/dka

3.NUTRILEAF MAX PK+ME

Състав: oбщ aзот (N) 3 %, фосфор (P2О5) 20 %, калий (K2O) 22 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05 %, манган (Mn) 0.025 %, мед (Cu) 0.01 %, цинк (Zn) 0.01 %, бор (B) 0.025 %, молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма. Плътност: 1.49 kg/l. pH 7.9 ± 0.5.

4.NUTRILEAF MAX Zn

Състав: oбщ aзот (N) 11 %, цинк (Zn) 30 %. Плътност: 1.30 kg/l. рH 6.5 ± 0.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КУЛТУРАФАЗАРАЗХОДНА НОРМАна декар
Зърнено-житни (пшеница, ечемик, овес, ръж)Трети лист – братене100 – 200 ml/dka
Царевица3-5 лист – изметляване200 ml/dka
Слънчоглед2 – 3 двоика същински лист – бутонизация100 – 150 ml/dka
Картофи От първи същински листа100 – 200 ml/dka
ЗеленчуциПрез 10 -15 дни100 – 150 ml/dka

5.NUTRILEAF MAX NS-Mg + ME

Състав: общ азот (N) 20 %, сяра (S) 7 %, магнезий (MgO) 14 %.

Микроелементи; желязо (Fe) 0.05 %, мед  (Cu) 0.01 %, цинк (Zn) 0.01 %, бор (B) 0.025 % и молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма. Плътност: 1.3 kg/l. pH 7.0 ± 0.5.

6.NUTRILEAF MAX 5-20-25 +ME

Състав: oбщ aзот (N) 5 %, фосфор (P) 20 %, калий (K2O) 25 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05 %, манган (Mn) 0.025 %, мед (Cu) 0.01 %, цинк (Zn) 0.01 %, бор (B) 0.025 %, молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма.

Плътност: 1.55 kg/l. pH 7.00 ± 0.5.

7.NUTRILEAF MAX NS-Mg-P+ME

Състав: общ азот (N) 20 %, сяра (S) 7 %, магнезиев оксид (MgO) 14 %, Фосфор (P) 10 %.

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05 %, мед  (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01 %, бор (B) 0.025 % , манган (Mn) 0.025 % и молибден (Mo) 0.002 % – в хелатна форма. Плътност: 1.5kg/l. pH 6.5 ± 0.5.

8. NUTRILEAF MAX BMo

Състав: бор (B) 13 %, молибден (Mo) 1.5 %.

Плътност: 1.25 kg/l. pH 7.0 ± 0.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КУЛТУРА ФАЗА РАЗХОДНА НОРМА на декар
Зърнено-житни (пшеница, ечемик, овес, ръж) Трети лист – Братене 50 – 100 ml/dka
Царевица 4 – 6 лист 100 – 200 ml/dka
Слънчоглед 4 – 6 лист 100 – 200 ml/dka
Рапица Удължаване на стеблото 50 – 100 ml/dka
Овощни Напъпване – видим цъфтеж 100 ml/dka
Лозя Преди цъфтеж 100 ml/dka