bg-BG
Изберете разфасовка!

Иновативен, органичен,системен продукт.

Хуминови киселини 14%

Аминокиселини 12.5%

Хуминови киселини-Структурата им включва голяма гама от биологично активни вещества, протеин 7-8%, фибри 12-13%, въглехидрати над 50%, минерали и незаменими елементи, важни за растежа и регенерацията на клетките, като N, P, K, Fe, , Cu, Zn, Mg и редкия елемент селен (Se).

Хуминовите киселини се окисляват лесно, заради органичния си състав, което им дава отрицателен заряд. Така положителните йони( катиони), са привлечени от тези молекули и се свързват с тях. Много от хранителните елементи като Mg, Ca, Fe и др., са положително заредени. При наличието на хуминови киселини тези хранителни елементи се свързват с тях и ги транспортират до кореновата система. Тя от своя страна е отрицателно заредена, йони свързани в следствие на освобождаването им чрез хуминови киселини се поглъщат от кореновата система. Без хуминовите киселини много хранителни вещества остават пасивни и на практика стоят около растенията без да могат да попаднат в тях.

Аминокиселини

Органични съединения, съдържат C, N, O2, H и др.

Осигуряват хранителни вещества, увеличават устойчивоста от температурен стрес, засушавания, болести и вредители.

Значително увеличават хлорофила и фотосинтезата. Растенията са с по добре развити надземни и подземни части.

Опрашването е по добро, както и натрупването на захари в плодовете.

По висок добив и качествена продукция.