bg-BG
Изберете разфасовка!

METAMAX B е иновативен продукт от ново поколениеТой е 100 % органичен. Създаден е да бъде безопасенефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес.
Паразитиращи върху повече от 800 вида насекоми, комплексът от микроорганизми участващи в състава на METAMAX B играмного важна роля за биологичен контрол на вредителите. Това са ентомопатогенни микроорганизми, които се срещат естествено в почвата по целия свят.

Използват се широко като биологичен инсектицид за борба с много вредители като телени червеи, дървеници, колорадски бръмбар, ларви на бръмбари, гъсеници на пеперуди, молци, акари, трипси, белокрили, листни
въшки
, различни бръмбари и скакалци и много другиПроникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника, като се хранят от него, произвеждат токсини в него и растат и се размножават бързокато по този начин убиват гостоприемника отвътре.  Биоагентите в METAMAX B, заразяват насекомите във всеки един стадий от тяхното развитие: яйца, ларви, какавиди, имаго и възрастно насекомоПроникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника, като се хранят от него, произвеждат токсини в него и растат и се размножават бързо, като по този начин убиват гостоприемника отвътре.

  • ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

METAMAX B е изключително ефективен, може да се използва и при конвенционално емеделие. Силен биологичен тор. Съдържа: макро и микроелементиминокиселини, растежни регулатори, естествени антибиотици, ензими и пептидие повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен и абиотичен стрес.

  • ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ АРЕАЛ ОТ НЕПРИЯТЕЛИ

Биоагентите в METAMAX B могат да паразитират в над 800 вида вредителиВъздействат върху повече от 15 вида акари и 149 семейства насекоми, както и класове Lepidoptera, Hymenoptera, Homoptera, Orthoptera и други.

  • НЕ СЕ ПРОЯВЯВА НИКАКВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

METAMAX B е микробиален тор с инсектицидно действие. Той убива вредителите чрез паразитно размножаване. Следователно, той може да се използва непрекъснато в продължение на много години без да се проявява никаква резистентност.

  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА!

METAMAX B е смес от микроорганизми, която действа само върху насекоми вредители. Не е вреден за човека и животните, произведен от органични съставкиКаквато и концентрация да се използва при употреба, няма да има остатъчни вредни вещества.

  • НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК

METAMAX B може да се използва по всяко време, без ограничение и няма карантинен срок!