bg-BG
Изберете разфасовка!

RHIZO HEALTH е иновативен продукт от ново поколение. Той е 100 % органичен и изцяло естествен продукт. Създаден е да бъде безопасен, ефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес.
Комплексът от различни видове микроорганизми в продукта RHIZO HEALTH в допълнение с три вида Trichoderma spp.,формират естествена защитна бариера върху всички вегетативни органи на растението. Той унищожава патогените и предпазва растенията от развитие на заболявания предизвикани от патогени като Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Schlerotinia, Verticillium, Alternaria, Phytopthora

Микроорганизмите в RHIZOHEALTH имат способността да произвеждат естествени антибиотици, ензими и съединения, които отблъскват фитопатогените

Продукта продуцира хормони, спомагащи за по-добро развитие на кореновата и листната система на растенията, насърчава растежа имкоето води до по-високи добиви. 

Когато се прилага за третиране на семената, RHIZOHEALTH колонизира тяхната повърхност и осигурява трайна защита срещу пренасяни с почвата патогени

RHIZOHEALTH е разработен по специална формула, която позволява използването му за листно третиране и успешно контролира гъбните заболявания.

  • ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

RHIZO HEALTH е изключително ефективен, може да се използва и при конвенционално земеделие. Силен биологичен тор. Съдържа: макро и микроелементи, аминокиселини, растежни регулатори, естествени антибиотициензими и пептиди. Те повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен и абиотичен стрес.

  • ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЧВАТА

- Помага на почвата да изгради стабилна структура, която е пореста, запазва влагата и плодородието.
-
Подобрява проблемни почви вследствие на засоляване, уплътняване, повишаване на киселинността и спомага за намаляване на тежките метали и органичните замърсители.
-
Значително подобрява микро-околната среда и плодородието на почвата

  • КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

RHIZO HEALTH елиминира вредните гъбични патогени, като Fusarium, Septoria, Drechslera, Rhizoctonia, Pythium, Schlerotinia, Verticillium, Alternaria, Phytopthora, Botrytis и Taphrina. Той ще образува природозащитна връзка, която да охранява“ корените на вашата реколта

  • СТИМУЛИРА РАСТЕЖА

RHIZO HEALTH насърчава растежа на културите по три основни начина:

- Контролира гъбите, които причиняват гниене на корените, както тези които причиняват олести по вегетативните части на растението
- Намалява физическия стрес върху реколтата и стимулира растежа
-
Секретира органични киселини и естествени хормони, които насърчават растежа на кореновата система, следователно растението е посилно и добивът се увеличава
-
Симбиотична връзка между микроорганизмите и растенията.
-
Силно антимикробно действие срещу всички патогени.