bg-BG
Изберете разфасовка!

BIO NEMAXID е иновативен продукт от ново поколениеТой е 100 % органичен. Създаден е да бъде безопасенефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес. Нека заедно направим земята и храната ни по-чиста и безопасна за самите нас.

Микроорганизмите в BIO NEMAXID представляват смес от бактерии и гъби, които са естествени почвени обитатели.

Те паразитират върху различните видове нематоди, като успешно контролират развитието и размножаването им.

BIO NEMAXID успешно контролира кореново-възлови нематодигалообразуващи нематоди, картофени нематоди и много другиМикроорганизмите в BIO NEMAXID създават мрежа от мицел в почвата и запазват жизнеността си за дълъг период от време

Има силно изразен овоциден ефект. Паразитира върху яйцацисти и възрастни нематоди от Meloidogyne sp., Heterodera sp., Globodera sp., и много други.

Освен това възстановява биологичното равновесиеПодобрява микробиологичния баланс на почвата и стимулира кореновата система на растенията.

  • ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

BIO NEMAXID е изключително ефективен, може да се използва и при конвенционално земеделие. Силен биологичен тор. Съдържа: макро и микроелементи, аминокиселини, растежни регулатори, естествени антибиотициензими и пептиди. Те повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен и абиотичен стрес

  • ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ АРЕАЛ ОТ НЕМАТОДИ

Биоагентите в BIO NEMAXID успешно контролират коренововъзлови нематодигалообразуващи нематоди, картофени нематоди и много други. Има силно изразен овоциден ефект. Паразитира върху яйца, цисти и възрастни нематоди от Meloidogyne sp., Heterodera sp., Globodera sp., и много други.

  • НЕ СЕ ПРОЯВЯВА НИКАКВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

BIO NEMAXID е микробиален тор с нематоциден ефект. Той убива нематодите чрез паразитно размножаване. Следователно, той може да се използва непрекъснато в продължение на много години без да се проявява никаква резистентност. Освен това изгражда мицелна мрежа в почвата, което води до дълготраен ефект.

  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА!

BIO NEMAXID е смес от микроорганизми, която действа само върху различни видове нематоди. Не е вреден за човека и животните. Съставен е изцяло от органични съставки. Каквато и концентрация да се използва няма да има остатъчни вредни вещества. Не съдържа химически вещества!

  • НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК

BIO NEMAXID може да се използва по всяко време, без ограничение.