bg-BG
Изберете разфасовка!

ГРАНУЛИРАН ОРГАНИЧЕН ТОР С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ТЕРА ВИТА ИНОКУЛИРАН С МИКРООРГАНИЗМИ ПОДХОДЯЩ ЗА ОСНОВНО И ПОДХРАНВАЩО ТОРЕНЕ

100% ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО  100% УСВОИМО ОТ РАСТЕНИЯТА

Доставя всичко нужно за висок добив и плодородна почва! • Белтъчини 35 % (азот, азотни съединения) • Въглерод 35 % (основна структура на живите организми и изгражда хумуса в почвата) • Калций – 6 % • Фосфор – 5 % • Калий – 2,5 % • Хуминови и фулво киселини 5 % хумус за растенията • микроелементи 9 % • Микроорганизми: азотобактер, ризобиум и бацилус – те фиксират атмосферен азот и го натрупват в почвата, разграждат съединения, които са неусвоими за растенията и са пробиотик за почвата (правят я жива система, каквато трябва да бъде)!

Хуминовите киселини имат нетен отрицателен заряд, така положителните йони, известни като катйони са привлечени от тези големи молекули и се свързват с сях.

Много от хранителните вещества от които се нуждаят растенията като Mg,Fe, Cu както и др., минерали и микроелементи са положително заредени, така при наличието на хуминови киселини тези хранителни вещества се свързват с тях и транспортират до корена на растението. Кореновата система също е с отрицателен заряд , даже по силен от заряда на хуминова на киселина.

Така положителните йони свързани в следствие на освобождаването им чрез хуминови киселини се поглъщат от корена.

Без тази система, много от хранителните вещества остават пасивни, неусвоени от растенията и на практика циркулират около корена на растенията без да попадат в тях.

Хуминовите киселини ускоряват клетъчното делене и регенерират клетката, предпазват от вредни микроорганизми като стимулират полезните, както стимулират и ензимната активност.

Използването на биотор ТЕРА ВИТА W повишава значително добива на всички видове култури, наблюдава се комулативен подхранващ ефект в годините. Прави я богата на органична материя , Увеличава плодородието на почвата и качеството на продукцията. Прави почвата богата екосистема.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Торът се внася почвено или чрез разпръскване.

ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Зеленчукови (оранжерийно и полско производство) от 30 до 60 кг. /декар, преди сеитба или разсаждане. Овощни от 30 до 60 кг./декар, почвено в междуредията или ямково преди разсаждане. Листни зеленчуци (зеле, салата, целина и други) от 25 до 50 кг./декар, почвено преди сеитба и разсаждане. Царевица от 15-35 кг./декар, почвено преди сеитба, подхранващо. Зърнено-житни от 15-35 кг./декар, почвено преди сеитба, подхранващо.