bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор

със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби.Създаден от ГАС ООД, по патентована AGS технология.

Азот(N)-макроелемент.

Растенията съдържат средно 1,5% азот от сухата си маса. Елемента е мобилен. Влиза в състава на 

белтъци, нуклеинови киселини, липоидни компоненти, фотосинтетични пигменти, витамини и др.

Азота е основен структурен елемент от растителната маса, с най висока концентрация спрямо другите елементи. Усвоими те му форми са нитратна и амониева.

На него дължим бързия вегетационен растеж и високите добиви, но когато се използва в оптимални за растенията дози.

Недостига на азот води до появата на бледозелен до жълт цвят при листата, това е нарушен биосинтез на протеини и хлорофил.

Първите признаци се наблюдават върху старите листа. Недостига му нарушава енергийния обмен поради намалената скорост на фотосинтезата.

Също се нарушават процесите на окислително- фосфорилиране и водния баланс.

Магнезий(Mg)- макроелемент.

Магнезия се съдържа в растенията около 0,2%, мобилен е. Около 10% от магнезия участва в състава на хлорофила. Активатор е на ензимни системи, както и на фотосинтетичния електронен транспорт. Необходим е за формирането на рибозоми и полизоми, подържа пространствената структура на нуклеиновите киселини. Катализира процеса на вторичните продукти.

Недостига му се изразява върху старите листа, проява на жълти ивици между жилките, хлороза, по късно се проявяват в червено оцветени участъци( памук, грозде и др.).

Сяра(S)- макроелемент.

Сярата е мобилна в растенията е в диапазон 0,2%-1%. Участва в състава на органични съединения в редуцирана форма в състава на сулфхидрилна група(SH),или като дисулфидна  (-S-S-).

Взима участие в много обменни реакции. Почти всички белтъци съдържат сяросъдържащи аминокиселини( митионин, цистин, цистеин и др.). Сярата е свързана с поддръжката на окислително- редукционния статус на клетката.

Влиза в състава на коензим А, както и на витамини. Основна съставка на протеина, предпазва растенията от болести и неприятели. Увеличава фотосинтезата и добива на растенията, както и срока на съхранение.Чисти почвите от тежки метали и нормализира тяхното(pH).

Недостига на сяра затруднява синтеза на белтъците и понижава скоростта на фотосинтезата.

Симптомите са изцяло пожълтели листа или пожълтяване на ивици, като при царевицата. Понякога листата са с бял оттенък.

В серодефицитните листа съдържанието на S<0,12%,а отношението N:S>20:1.

Използването на комбинирания тор N-Mg-S+ аминокиселини, храни оптимално и балансирано третираните култури.

 

  • NMg+S и аминокиселини. Суспензия с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приемайте до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка.”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност; Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения. Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

СЪСТАВ: oбщ aзот (N) 10 %, магнезий (MgO) 4 %, сяра (SO3) 8 %. + 5 % аминокиселини.