bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор

със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби.Създаден от ГАС ООД, по патентована AGS технология.

Бор(B)-микроелемент.

Борът постъпва в растенията като анион на борната киселина и е единствения неметал от микроелементите. Мобилен елемент.

Най важната му роля е свързана с формирането на меристемните тъкани на растенията.Процесите на опрашване и оплождане на цветовете, както и с транспорта на захари.

Участва в процесите на преминаване на хранителни елементи през клетъчните мембрани. Влияе върху фотосинтезата, както и при образуването на аскорбинова киселина. Помага значително при засушавания и високи дневни температури.

При дефицит на бор връхните листа пожълтяват или покафеняват, докато долните са нормално зелени. Недостига му предизвиква загиване на меристемните тъкани, деградация на проводящата система и нарушаване образуването на репродуктивни органи.

Значително намалява растежа на кореновата система.

Молибден(Mo)-микроелемент.

Молибдена е с междинна мобилност в растенията. Влиза в състава на активните центрове на ензимите нитратредуктаза и нитрогеназа, които са ключови ензими на азотната асимилация и симбиотичната азот фиксация. Активира реакциите на транса минирането, при което се получават нови аминокиселини. Влияе върху синтеза на хлорофил, върху въглехидратния обмен, както и на Fe и P.

При дефицит признаците са хлороза и пожълтяване на листата. Драстична редукция на листната повърхност, некрози и диференциране на проводящите снопчета.

Използването на комбинирания тор B-Mo+ аминокиселини, храни оптимално и балансирано третираните култури.

  • Nutrileaf хибрид – B+Mo с аминокиселини. Течен оборски тор с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приема до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив, усвоява се напълно.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност.
  • Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения.
  • Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

Нутрилийф Хибрид

Бор- Молибден + аминокиселини

СЪСТАВ: Бор получен от борна киселина (B) 9 % , Молибден (Mo) 0,5 % + 5 % аминокиселини.