bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор

със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби. Създаден от ГАС ООД, по патентована AGS технология.

Калий(K)-макроелемент.

Калият е мобилен елемент със средно съдържание в растенията около 1%. Не влиза в състава на нито едно органично съединение. Поради високата си подвижност е свързан с генерирането на мембранни електрохимичен градиент. Той е основния йон, които балансира отрицателните заряди на неорганичните и органичните йони в цитоплазмата. Калия съставя значителна част от осмотичния потенциал на клетъчния сок. Играе важна роля при движението на устицата и да задвижването на фотоасимилатите по флоемата. Активира различни ензимни системи, синтез на протеини, целулоза, осигуряващи нормалните метаболитни процеси на растенията.

Помага на растенията да издържат на болести, неприятели, както и на климатичните условия.

Увеличава реколтата, както и устойчивостта при съхранение и транспорт.

При (К) дефицит се нарушава растежа на клетките, наблюдават се къси междувъзлия. Признаците се наблюдават по старите листа, като жълти ивици по краищата на листата преминаващи в некрози.

Сяра(S)- макроелемент.

Сярата е мобилна в растенията е в диапазон 0,2%-1%. Участва в състава на органични съединения в редуцирана форма в състава на сулфхидрилна група(SH),или като дисулфидна  (-S-S-).

Взима участие в много обменни реакции. Почти всички белтъци съдържат сяросъдържащи аминокиселини( митионин, цистин, цистеин и др.). Сярата е свързана с поддръжката на окислително- редукционния статус на клетката.

Влиза в състава на коензим А, както и на витамини. Основна съставка на протеина, предпазва растенията от болести и неприятели. Увеличава фотосинтезата и добива на растенията, както и срока на съхранение.Чисти почвите от тежки метали и нормализира тяхното(pH).

Недостига на сяра затруднява синтеза на белтъците и понижава скоростта на фотосинтезата.

Симптомите са изцяло пожълтели листа или пожълтяване на ивици, като при царевицата. Понякога листата са с бял оттенък.

В серодефицитните листа съдържанието на S<0,12%,а отношението N:S>20:1.

Използването на комбинирания тор K-S+ аминокиселини, храни оптимално и балансирано третираните култури.

  • „Нутрилиф хибрид – К с аминокиселини. Течен оборски тор с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приема до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив, усвоява се напълно.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност.
  • Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения.
  • Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

СЪСТАВ: калий (K2O) 18 %, сяра (SO3) 15 %. + 5 % аминокиселини.