bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор
със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби. Създаден от Глобал Агро Сълюшън ООД, по патентована AGS технология.
Сяра(S)- макроелемент.
Сярата е мобилна в растенията е в диапазон 0,2%-1%. Участва в състава на органични съединения в редуцирана форма в състава на сулфхидрилна група(SH),или като дисулфидна (-S-S-).
Взима участие в много обменни реакции. Почти всички белтъци съдържат сяросъдържащи аминокиселини( митионин, цистин, цистеин и др.). Сярата е свързана с поддръжката на окислително- редукционния статус на клетката.
Влиза в състава на коензим А, както и на витамини. Основна съставка на протеина, предпазва растенията от болести и неприятели. Увеличава фотосинтезата и добива на растенията, както и срока на съхранение.Чисти почвите от тежки метали и нормализира тяхното(pH).
Недостига на сяра затруднява синтеза на белтъците и понижава скоростта на фотосинтезата.
Симптомите са изцяло пожълтели листа или пожълтяване на ивици, като при царевицата. Понякога листата са с бял оттенък.
В серодефицитните листа съдържанието на S<0,12%,а отношението N:S>20:1.
Използването на комбинирания тор S+ аминокиселини, храни оптимално и балансирано третираните култури.

  • „Хибрид Nutrileaf – Zn с аминокиселини. Течен оборски тор с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приема до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив, усвоява се напълно.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност.
  • Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения.
  • Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

СЪСТАВ: цинк (Zn) 12 %, Сяра (SO3) 7 % + 5 % аминокиселини.