bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор

със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби.Създаден от ГАС ООД, по патентована AGS технология.

Калций(Ca)-макроелемент.

Съдържанието му в пастенията е около 0,2%, не мобилен елемент.

Най голямо количество калций се съдържа в клетъчните стени на растенията, присъства и в митохондриите, хлоропластите и клетъчните ядра. Играе важна роля в стабилизацията на клетъчните мембрани, регулира йонните потоци и биоелектрическите явления. Йоните на калция имат структурна функция в тиалоплазмата. Подържа структурата на белтъците и участва в движението на цитоплазмата в растителната клетка.

Регулаторна роля има и във функционирането на специфичния протеин кал модулин.

Калция помага в почвата за биоактивноста, аерацията и водопропускливостта.

От калциев недостиг страдат младите листа, младите корени и развиващите се плодове.

Наблюдават се кафеви петна и загнивания на плодовете.

Използването на комбинирания тор Ca+аминокиселини, храни оптимално и балансирано

третираните култури.

  • „Нутрилиф хибрид – Ca с аминокиселини. Течен оборски тор с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приема до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив, усвоява се напълно.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност.
  • Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения.
  • Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

СЪСТАВ:  калций (CaO) 8 %, + 5 % аминокиселини.