bg-BG
Изберете разфасовка!

ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Течен органо-минерален тор с аминокиселини
с органичен и неорганичен състав
AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) с под формата на органични молекули и имат системно действие, изцяло усвоими от растенията без загуби.

Иновативен комбиниран тор

със системно действие, под формата на органична молекула. Продукта е изцяло усвоим от растенията, без загуби.Създаден от ГАС ООД, по патентована AGS технология.

Желязо(Fe)- микроелемент.

Съдържанието на желязо в растенията е около 0,08%. Има степен на мобилност междинна, зависима от условията. Влиза в състава на различни желязо-серни белтъци, които взимат участие в електронния транспорт, чрез окислително- редукционни процеси в фотосинтезата и дишането на растенията. Явява се кофактор в биосинтеза на хлорофил. Участва в биологичното свързване на атмосферния азот, както и в редуцирането на нитрати и нитрити.

Растенията запасяват желязо под формата на феритин, съдържащ 20% Fe.

Реутилизира се в малка степен, като дефицита му се проявява върху младите листа. Железния дефицит се наблюдава и проявява при алкални и карбонатни почви.

Мед(Cu)-микроелемент.

Подвижността на (Cu)в растенията е междинна, зависима от условията.

Влиза в състава на различни ензимни системи, като полифенол- оксидаза, аскорбатоксидаза и тирозиназа.

Участва в състава на пластоцианина, които е компонент на фото синтетичния електронен транспорт. Активира ензими свързани с азотния обмен, като нитратредуктаза и различни протеази. Мед съдържащия белтък полифенолоксидаза регулира съдържанието и активността на ауксините и финалните инхибитори. Това е причината(Cu), да повишава устойчивостта на растенията към полягане и неблагоприятните условия на средата. Слабо мобилен елемент е, симптомите на дефицит се проявяват в терминалните точки на растеж. При житните култури се наблюдава хлороза, некротични петна, усукани върхове на листата и увяхване. При овощните се наблюдава суховършие.

Сяра(S)- макроелемент.

Сярата е мобилна в растенията е в диапазон 0,2%-1%. Участва в състава на органични съединения в редуцирана форма в състава на сулфхидрилна група(SH),или като дисулфидна  (-S-S-).

Взима участие в много обменни реакции. Почти всички белтъци съдържат сяросъдържащи аминокиселини( митионин, цистин, цистеин и др.). Сярата е свързана с поддръжката на окислително- редукционния статус на клетката.

Влиза в състава на коензим А, както и на витамини. Основна съставка на протеина, предпазва растенията от болести и неприятели. Увеличава фотосинтезата и добива на растенията, както и срока на съхранение.Чисти почвите от тежки метали и нормализира тяхното(pH).

Недостига на сяра затруднява синтеза на белтъците и понижава скоростта на фотосинтезата.

Симптомите са изцяло пожълтели листа или пожълтяване на ивици, като при царевицата. Понякога листата са с бял оттенък.

В серодефицитните листа съдържанието на S<0,12%,а отношението N:S>20:1.

Използването на комбинирания тор Fe+Cu+S+ аминокиселини, храни оптимално и балансирано третираните култури.

  • “Nutrileaf хибрид – Fe+Cu с аминокиселини. Течен оборски тор с органичен носител и 5% аминокиселини. Ние напълно усвояваме и системно. Приема до 2 часа след третиране. Дози 100-200 мл/дка”
  • Системни, органични, торове, икономични, аминокиселини, висок добив, усвоява се напълно.
  • Може да се използва непрекъснато в продължение на много години, без да се развие резистентност.
  • Това е иновативен продукт от следващо поколение.
  • Има висока ефективност.
  • Може да се използва и в конвенционалното земеделие.
  • Може да се използва по всяко време, без ограничения.
  • Няма карантинен период.
  • Не е вреден за хората и животните, съставен от органични компоненти.
  • БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА ХИМИКАЛИ И ГМО!

СЪСТАВ:  Желязо (FeO) 6 % , Мед (CuO) 4 % , Сяра (SO3) 12 % + 5 % аминокиселини.